Het apparaat

Dispositif
Een klein discreet en niet-intrusief apparaatje wordt aan het plafond bevestigd

Kaspard legt geen contact of maakt geen beelden en respecteert op die manier de privacy. Het apparaat detecteert valincidenten, het moment waarop mensen hun bed verlaten en wanneer ze niet naar bed terugkeren. Alle soorten valincidenten (lichte, zware, uit bed glijden, ...) worden over heel de kamer gedetecteerd.

facile
Een gebruiksvriendelijke oplossing voor het personeel en de bewoners

Het personeel hoeft niets te installeren: de sensor wordt automatisch ingeschakeld op basis van een vooraf ingesteld tijdschema. De bewoner hoeft niets te dragen en de detectie gebeurt automatisch wanneer er zich een probleem voordoet.

transmission
Multimodale alarmtransmissie

De teams ontvangen alarmsignalen via het verpleegoproepsysteem, via hun DECT of via mobiele telefoons. Het gebruik is uiterst intuïtief en sluit perfect aan bij het gebruikelijke beheer van alarmen.

détecteur de chute automatique

Het algoritme

INGEBOUWDE INTELLIGENTIE EN VEREENVOUDIGDE COMMUNICATIE

Het ingebouwde algoritme van de sensor analyseert de situaties en verwerkt de informatie.  Alleen de toestand waarin de bewoner zich bevindt, wordt naar een lokale server gezonden.  Er is geen gegevensverwerking in de cloud. Het apparaat communiceert via wifi of het lokale  ethernetnetwerk in de zorginstelling.

EEN UNIEKE OPLOSSING MET EEN BETROUWBAARHEID VAN 99,3%

Het unieke algoritme werd op punt gesteld in de kamers, in 2 universitaire ziekenhuizen en 4  woonzorgcentra. Er wordt in opgenomen wat er zich ‘s nachts daadwerkelijk voordoet. Het  waargenomen percentage van valse alarmen voor valpartijen bedraagt minder dan 0,7%.

monitoring des résidents
In de praktijk

Reeds meer dan 40.000 operationele nachten en tal van partnerschappen

Innovatieve technologie zonder beelden

De oplossing maakt gebruik van een afstandssensor (ToF) die het reliëf van de kamer  reconstrueert in de vorm van een puntenwolk.

De puntenwolken worden vergeleken om de bewegingen en hun locatie precies te bepalen.

Een krachtige, unieke en evolutieve sensor

Kaspard heeft zijn eigen sensor ontwikkeld met de beste en meest geschikte onderdelen. Wij  zijn ook van plan om het toestel te laten communiceren met andere geconnecteerde apparaten  om de overdracht van informatie te faciliteren.

Het toestel wordt op een beugel geschroefd en aan het plafond bevestigd. Ze kan worden losgeschroefd en gemakkelijk op een andere beugel in een andere kamer worden gemonteerd. De configuratie gebeurt van op afstand zonder dat er fysiek in de kamer moet wo
EEN KANT-EN-KLARE OPLOSSING
+32472847510

Kaspard gebruiken is heel eenvoudig. U hoeft niet te investeren in nieuwe technologie. Ons  systeem wordt aangeboden in de vorm van een abonnement dat het volgende omvat:

INSTALLATIE: we hebben onze procedures vereenvoudigd om de tijd die voor de  installatie in elke kamer wordt doorgebracht te beperken.

OPLEIDING: we hebben opleidingstools ontwikkeld om zorgteams te helpen Kaspard  in hun werkmethode te integreren.

ALARMEN: de alarmsignalen kunnen worden ontvangen op uw DECT-toestellen of  op meegeleverde smartphones.

RAPPORTEN: we verschaffen de multidisciplinaire teams de nodige informatie over  nachtelijke verplaatsingen.

FOLLOW-UP: wij zorgen ervoor dat de apparaten en updates goed werken: u  profiteert op elk moment van de nieuwste functionaliteiten.

Configuratie

  • Stopcontact
  • Verbinding via wifi of ethernetnetwerk
  • Eenvoudige en discrete plafondmontage in de hoek van de kamer

Vaststelling : Er doen zich 3
minder valincidenten voor
in de woonzorgcentra die met
het systeem zijn uitgerust