Valincidenten

Valincidenten zijn een wereldwijd fenomeen en zijn de belangrijkste oorzaak van overlijden  door een ongeval bij senioren die ouder zijn dan 65. In de woonzorgcentra wordt 's nachts  toezicht gehouden in rondes, vaak met een tussenpoos van meerdere uren. Tussen deze rondes  door ontvangt het zorgpersoneel geen automatische realtime informatie om snel te kunnen  ingrijpen wanneer er zich een probleem voordoet. Dergelijke situaties leiden ertoe dat  valpartijen niet worden opgemerkt en dat bewoners te lang ronddwalen, met ernstige  gevolgen voor hun lichamelijke en psychische gezondheid.

Kaspard is uitgerust met unieke functionaliteiten om inzicht te krijgen in valincidenten en het  aantal valincidenten te verminderen.

Inzicht krijgen in valincidenten dankzij een 3D-simulatie

Wanneer er zich een valincident voordoet, biedt Kaspard u de mogelijkheid om het verloop en  de omstandigheden van de valpartij in 3D te visualiseren. Deze 3D-reconstructies zorgen voor  een beter inzicht in de omstandigheden van het valincident, een geoptimaliseerde ergonomie  van de kamer en kunnen aanleiding geven tot een betere begeleiding van de bewoner om te  vermijden dat dergelijke valincidenten zich nog voordoen.

Minder valincidenten dankzij een unieke functie

Het Kaspard-systeem waarschuwt u wanneer een bewoner te lang uit bed is. Het alarm kan  gepersonaliseerd worden naargelang het profiel van de bewoner of patiënt. Dankzij deze unieke functie kunt u ingrijpen voordat een val plaatsvindt. Op die manier doen  er zich 3 keer minder valpartijen voor in woonzorgcentra waar het systeem geïnstalleerd is.