Een nieuw paradigma voor valdetectie, valpreventie en inzicht in valincidenten.

Cookie policy

Algemeen

  1. Dit cookiebeheerbeleid ("Cookiebeheerbeleid") regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze website (de "Website"). Deze verwerking wordt uitgevoerd door KapCare NV als verantwoordelijke voor de verwerking, met maatschappelijke zetel te Vorstlaan 36, 1170 Watermaal-Bosvoorde ("wij", "ons", "onze"), ingeschreven bij de ECB onder nummer 0680.977.810, overeenkomstig de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

  2. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat en die bepaalde informatie bevatten, waaronder persoonsgegevens. Wanneer u onze website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonsgegevens via cookies en soortgelijke technologieën. Lees voor meer informatie ons Privacybeleid. Zoals vermeld in dit cookiebeleid kunt u uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen.

  3. Wij behouden ons het recht voor dit Cookiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen aan u worden meegedeeld via onze website en indien nodig zal uw hernieuwde toestemming worden gevraagd.

Welke cookies en waarom

  1. Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken wij soortgelijke technologieën om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën bevatten onder meer de volgende elementen

2. Naam

3. Domein

4. Type

5. Doelstelling

6. Bewaartermijnen

_cf_bm

hubspot.com

 

    HTTP

 

Deze cookie wordt gebruikt om mensen van robots te onderscheiden. Dit is gunstig voor de website, zodat zij
om geldige rapporten te maken over het gebruik van hun website.       

      1 dag

Consent

google.com

HTTP

Wordt gebruikt om na te gaan of de bezoeker de marketingcategorie in het cookieverbod heeft aanvaard. Deze cookie is noodzakelijk voor de naleving van de GDPR door de website.

2 jaar

Consent

youtube.com

HTTP

Wordt gebruikt om na te gaan of de bezoeker de marketingcategorie in het cookieverbod heeft aanvaard. Deze cookie is noodzakelijk voor de naleving van de GDPR door de website.

2 jaar

_hssc

hs-sites-eu1.com

HTTP

Geeft aan of de cookiegegevens in de browser van de bezoeker moeten worden bijgewerkt.

Sessie

__hssrc

hs-sites-eu1.com

HTTP

Definieert een unieke identificatiecode voor de sessie. Hierdoor kan de website gegevens over het gedrag van bezoekers verkrijgen voor statistische doeleinden.

179 dagen

hubspotutk

hs-sites-eu1.com

HTTP

Definieert een unieke identificatiecode voor de sessie. Hierdoor kan de website gegevens over het gedrag van bezoekers verkrijgen voor statistische doeleinden.

179 dagen

__ptq.gif

hubspot.com

Pixel

Stuurt gegevens naar het Hubspot-marketingplatform over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Volgt de bezoeker
over apparaten en marketingkanalen heen.

Sessie

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

HTTP

Pogingen om de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met ingesloten YouTube-video's.

179 dagen

YSC

youtube.com

HTTP

Slaat een unieke identificatiecode op om statistieken bij te houden over de YouTube-video's die de gebruiker heeft bekeken.

Sessie

ytidb::LAST_RESULT

_ENTRY_KEY

youtube.com

HTML

Slaat de voorkeuren voor de videospeler van de gebruiker op met behulp van een ingesloten YouTube-video.

Aanhoudend

yt-remote-cast-available

youtube.com 

HTML 

Slaat de voorkeuren voor de videospeler van de gebruiker op met behulp van een ingesloten YouTube-video.

Sessie

yt-remote-cast-installed

youtube.com 

HTML 

Slaat de voorkeuren voor de videospeler van de gebruiker op met behulp van een ingesloten YouTube-video.

Sessie

 yt-remote-connected-devices

youtube.com 

 HTML

Slaat de voorkeuren voor de videospeler van de gebruiker op met behulp van een ingesloten YouTube-video.

Aanhoudend

 yt-remote-device-id

youtube.com 

HTML 

Slaat de voorkeuren voor de videospeler van de gebruiker op met behulp van een ingesloten YouTube-video.

Aanhoudend

 yt-remote-fast-check-period

youtube.com 

 HTML

Slaat de voorkeuren voor de videospeler van de gebruiker op met behulp van een ingesloten YouTube-video.

Sessie

yt-remote-session-app 

youtube.com 

 HTML

Slaat de voorkeuren voor de videospeler van de gebruiker op met behulp van een ingesloten YouTube-video.

Sessie

 yt-remote-session-name

youtube.com 

HTML 

Slaat de voorkeuren voor de videospeler van de gebruiker op met behulp van een ingesloten YouTube-video.

Sessie

  1. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen en u kunt reeds opgeslagen cookies verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen vindt u op de website van de browser die u gebruikt. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies bij het bezoeken van een website ertoe kan leiden dat sommige (of alle) functies van de website niet werken.

  2. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@kaspard.com. Indien ons antwoord nog steeds niet bevredigend is, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Voor meer informatie kunt u terecht op gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Zij hebben vertrouwen in ons

korian korian
Orpea orpea-normal
colisee colisee-normal
domidep-hover domidep-normal
domus-hover domus-normal
Trema Trema
isosl-hover isosl-normal
interseniors-hover interseniors-normal
acsol-hover acsol-normal