Een nieuw paradigma voor valdetectie, valpreventie en inzicht in valincidenten.

Voordelen voor de bewoner

 • icon-autonomie
  Meer autonomie
 • icon-securite
  Gevoel van veiligheid
 • icon-tranquille
  Gemoedsrust

Er zijn veel voordelen voor de bewoner: 

Vallen is de belangrijkste doodsoorzaak bij ouderen. 1 persoon op 2 ouder dan 75 jaar valt jaarlijks. Dit aantal neemt toe in woonzorgcentra waar mensen gemiddeld 2 keer per jaar vallen. 

Wanneer een bewoner valt, zijn de gevolgen soms zeer ernstig, met een aanzienlijke fysieke en psychologische impact. 

bullet-50%

1 uur op de grond blijven liggen, verhoogt het risico op overlijden in de komende 12 maanden met 50% 

bullet-x20

Na een eerste valincident wordt het risico op herhaling vertwintigvoudigd 

Bovendien leiden stress, angst als gevolg van het voorval en schrik om opnieuw te vallen, tot een zelfbeperking van de autonomie van 16 tot 26%. 

De bewoner sluit zich op en vermijdt sociaal contact, waardoor zijn gezondheidstoestand sneller achteruitgaat. 

Dankzij Kaspard ervaart de bewoner een veilige omgeving. Weten dat hij indien nodig snel geholpen zal worden en dat mogelijke valincidenten vermeden worden, geeft hem opnieuw vertrouwen en autonomie. Dit gevoel van veiligheid geeft gemoedsrust en een verbetering van de lichamelijke en psychologische gezondheidstoestand. 

photo prevention-1

Voordelen voor de familie

 • icon-tranquille
  Gemoedsrust
 • icon-comprehension
  Inzicht in de gezondheidstoestand

Weten dat onze naasten veilig zijn 

Wie zou niet alles geven om te weten dat zijn geliefde in goede handen is? Dankzij Kaspard is dat een zekerheid. Wanneer er een probleem is, worden de bewoners snel geholpen en de familieleden zijn zeker van het welzijn van hun naasten in het woonzorgcentrum. 

 

Eindelijk een antwoord op veel vragen 

Veel valincidenten worden niet ontdekt door het personeel. Soms valt een bewoner en komt zelf weer overeind, en is niemand op de hoogte van het voorval. Zo zien familieleden soms dat hun naaste verwondingen heeft die niet verklaard kunnen worden. Dankzij de alarmen en 3D-visualisatie kan het personeel nu aan de familie verklaren wat er is gebeurd en hen verzekeren dat hun naaste snel en efficiënt de aangepaste zorg heeft gekregen. 

benefices-3

Voordelen voor de directeur van het woonzorgcentrum

 • icon-service
  Persoonlijke service
 • icon-financiere
  Financieel voordeel
 • icon-qualite
  Kwaliteit en efficiëntie
 • icon-soignant
  Ondersteuning van het zorgpersoneel

Valincidenten in de instelling hebben ook een impact op de directie van woonzorgcentra en ziekenhuizen. Ze worden rechtstreeks getroffen door het welzijn van de bewoners en het zorgpersoneel. Bovendien is het valpreventiebeleid in een instelling belangrijk. 

Uitputting van het zorgpersoneel 

Wanneer het zorgpersoneel moet werken in een context van stress en angst die wordt veroorzaakt door de valincidenten en de gevolgen ervan, leidt dat tot professionele uitputting: burn-out, absenteïsme, negatieve gevoelens, enz.

Het is dus belangrijk dat alle werknemers en bewoners in een rustige en vredige omgeving kunnen functioneren. Dat is wat Kaspard te bieden heeft. Dankzij de alarmen bij valincidenten of lang bedverlaten, waardoor er snel en doeltreffend ingegrepen kan worden, vindt het zorgpersoneel opnieuw gemoedsrust en welzijn op het werk, zonder dat er extra werkdruk wordt gecreëerd. 

Een vaste rentabiliteit 

De winst dankzij Kaspard op het vlak van tijd en efficiëntie voor het zorgpersoneel vertaalt zich ook in financiële voordelen. De kosten voor de zorg en verzorging na een valincident worden aanzienlijk verminderd of zelfs vermeden. 

Een kwaliteitsgarantie

De Kaspard-technologie gebruiken betekent een betere kwaliteit van leven, zowel voor de bewoners als voor de zorgteams. Instellingen die uitgerust zijn met Kaspard hebben het aantal valincidenten met gemiddeld 67% verminderd. 

‘s Nachts worden zo 2 op 3 valincidenten vermeden. De familieleden zijn gerustgesteld dat hun naasten zich in een veilige omgeving bevinden en de directies kunnen een zekere en goed uitgeruste zorginstelling garanderen voor een betere verzorging. 

Efficiëntere multidisciplinaire teams 

De 3D-visualisatie van de valincidenten en de activiteitenverslagen die Kaspard aanlevert, bieden de zorgteams objectieve en relevante gegevens. Deze gegevens zijn een kostbaar instrument en een echte steun bij multidisciplinair overleg, en stellen de zorgverleners in staat om samen een betere aanpak voor elke bewoner op te stellen volgens zijn profiel en behoeften. Hierdoor wordt de zorginstelling sterker. 

De Kaspard-valdetector is er niet om het werk van de zorgteams te controleren, maar past in een streven naar kwaliteit en voortdurende verbetering van de ouderenzorg. Het doel is niet om fouten of disfunctioneren te stigmatiseren of om te beschuldigen, maar om dagelijks ondersteuning te bieden. 

benefices-4 benefices-5 benefices-6 benefices-7

Voordelen voor verpleegkundigen en andere zorgverleners

 • icon-personnalitee
  Aanpak op maat
 • icon-temps
  Ondersteuning en tijdbesparing
 • icon-comprehension
  Inzicht in valincidenten

Snelle interventies bij de bewoners

Kaspard ondersteunt de zorgteams dagelijks. Door ze onmiddellijk te waarschuwen in geval van een val of lang bedverlaten, maakt de oplossing snelle en efficiëntere interventies mogelijk. De interventietijd wordt verkort tot gemiddeld minder dan 2 minuten. Dit is een kostbare tijdwinst voor het zorgpersoneel, maar ook voor de bewoner. 


Gebruiksgemak 

De Kaspard-valdetector is eenvoudig te installeren en gemakkelijk te gebruiken. Kaspard stuurt alarmmeldingen op de DECT van het zorgpersoneel, dat geruster kan werken zonder dat dit extra werkdruk zal creëren. De Kaspard-oplossing kan ook worden geïntegreerd in het bestaande oproepsysteem van het woonzorgcentrum. 


Vertrouwen herwinnen dankzij het gevoel van ondersteuning 

De valincidenten van de bewoners veroorzaken bij het personeel stress en angst, het team voelt zich machteloos en ontredderd. De emotionele belasting is groot en beïnvloedt het persoonlijk welzijn en het welzijn op het werk. Dankzij Kaspard krijgt het personeel weer rust en sereniteit, wetende dat het direct wordt gewaarschuwd in geval van problemen. 


Van onwetendheid tot kennis

De gegevens en verslagen van Kaspard geven het personeel de kans om een gevoel van controle terug te winnen. Ze weten nu hoe het valincident heeft plaatsgevonden en kunnen preventieve maatregelen treffen. 

Door de gewoonten van elke bewoner te leren kennen aan de hand van verslagen, kan men de activiteiten en zorg aanpassen om aan de behoeften van elke bewoner te voldoen. 

Het Kaspard-systeem is er niet om het werk van de zorgteams te controleren, maar past in een aanpak van kwaliteit en voortdurende verbetering van de ouderenzorg. Het doel is niet om fouten of disfunctioneren te stigmatiseren of om te beschuldigen. 

 

benefices-8 detection-2 benefices-9

Voordelen voor de arts

 • icon-comprehension
  Inzicht in valincidenten
 • icon-personnalitee
  Aanpak op maat

Wanneer we ouder worden, wordt ons lichaam kwetsbaarder. De gevolgen van een valincident kunnen zeer ernstig zijn voor de lichamelijke en psychologische gezondheidstoestand van de ouderen, met een verhoogd risico op afhankelijkheid. 

In de geriatrie spelen de artsen dus een belangrijke rol bij het bieden van een zo aangepast mogelijke zorg, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van elke persoon. 

Opmerken van herhalende patronen 

 Het is niet altijd evident om de eerste tekenen van achteruitgang van de gezondheidstoestand te identificeren. 3D-visualisatie en activiteitenverslagen zijn belangrijke informatie waarmee de arts na analyse indicatieve sporen of herhalende patronen kan onderscheiden. 

Daardoor kan zo snel mogelijk actie worden ondernomen om de autonomie en onafhankelijkheid van de bewoners te bewaren. 


Samenwerking in multidisciplinaire teams 

De concrete en objectieve gegevens die Kaspard aanlevert, stellen de artsen in staat om de behandelingen aan te passen aan het profiel van elke bewoner, maar ook om in multidisciplinaire teams het zorgprogramma met elke zorgverlener aan te passen. Er komt een reële samenwerking tot stand voor het welzijn van de bewoners tussen de diverse zorgverleners. Dankzij deze samenwerking kan elke vakgroep ook het onderzoek naar risicofactoren voor valincidenten versnellen. 

benefices-11 benefices-12

Voordelen voor de IT-dienst

 • icon-securite
  Eenvoud en veiligheid
 • icon-privee
  Respect voor de privacy

Kiezen voor Kaspard is kiezen voor eenvoud 

De ingebruikname gebeurt op een eenvoudige en snelle manier, in nauwe samenwerking met uw teams en met inachtneming van de veiligheidsnormen van uw instelling. 

Van bij het begin van het project begeleiden we u bij elke fase van de samenwerking. Kaspard past in uw bestaande systeem en kan op verschillende manieren verbonden worden (wifi of een lokaal Ethernet-netwerk). Daarom is het volledig uitrusten van een woonzorgcentrum of ziekenhuis een eenvoudig proces dankzij de tussenkomst van onze installateurs en andere experten. 

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Alle partijen van de zorginstelling (directie, zorgverleners, bewoners, familieleden, enz.) worden geïnformeerd over de aard, het gebruik en de bewaring van de gegevens. 


Respect voor het privéleven en de privacy van iedereen 

Voor Kaspard is het privéleven van de bewoners bijzonder belangrijk. Het systeem respecteert het privéleven van de bewoners en hun privacy. Er wordt geen enkele video of geluid opgenomen. Onze oplossing is conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

benefices-13 benefices-14

Getuigenissen van onze klanten

De grootste fans van mij, Kaspard, ... zijn jullie. 
Ontdek de getuigenissen van bewoners en zorgpersoneel.

"Kaspard maakt het mogelijk om sneller te reageren, en vooral ook valincidenten te voorkomen"

"Vóór Kaspard was het aantal valincidenten uiteraard veel hoger. In de woonzorgcentra doen we gemiddeld 4 rondes per nacht en het is niet uitzonderlijk dat een valincident voorkomt en dat we deze pas op onze volgende ronde ontdekken. De bewoners op de beveiligde afdelingen lijden vaak aan dementie en denken er niet aan om op de alarmbel te duwen. Kaspard stelt ons in staat om veel sneller te reageren, en vooral ook vóór de val"

"We zitten echt in een proces van preventie"

"De echte innovatie van Kaspard is dat we nu aankomen voordat er iets gebeurd is. Kaspard gaat alles detecteren wat er vóór een val kan gebeuren. We zitten echt in een proces van preventie."

"Kaspard is comfort op het werk"

"Kaspard heeft de kwaliteit van het leven op het werk voor de werknemers verbeterd. De verpleegkundigen doen hun 4 rondes die ze 's nachts gewoonlijk doen voor iedereen, maar tegelijk weten ze dat er tussen twee rondes een systeem is dat informatie vergaart en hun opbelt wanneer het nodig is. Het is een versterking van de toezicht en een zorgt voor comfort op het werk."

“Met Kaspard kunnen we onze behandelingen aanpassen”

“We beseffen het niet altijd, maar in het geval van bijvoorbeeld bedsponden of toiletbezoeken, is Kaspard voor onze bewoners uiterst belangrijk omdat het ons veel informatie geeft. Het helpt om te weten of we een behandeling moeten aanpassen, zoals bijvoorbeeld ook nog bescherming voorzien overdag. Kaspard kan waarschuwen voor een beginnende achteruitgang van de lichamelijke en psychologische gezondheid. Gezien de pandemie die ze onlangs hebben meegemaakt, werd de kleine aanpassing met Kaspard van groot belang.” 

"Kaspard stelt ons in staat om onze behandelingen aan te passen"

"Het is onvoorstelbaar wat voor belang Kaspard heeft voor onze bewoners. Dankzij de gegevens hebben we informatie over hun nachtelijke gedragingen, zoals op welke uren ze wakker worden of de momenten waar ze gedesoriënteerd zijn. Al deze informatie staat ons toe de manier van werken te personaliseren en te weten wanneer we welke behandeling moeten aanpassen. Het is een performant middel om de eerste tekenen van degradatie van de fysieke en psychologische gezondheid vast te stellen"

"De families zijn super blij dat er zulke toestellen bestaan die hun naasten beschermt"

"Wanneer de bewoners gedesoriënteerd zijn, wordt de familie betrokken bij de behandeling en wordt hun mening gevraagd. Alle families zijn super blij dat er een toestel als Kaspard bestaat om valincidenten te voorkomen. De families zijn erg tevreden dat deze worden geplaatst om hun geliefden te beschermen. Het is een groot pluspunt voor het woonzorgcentrum"

Zij hebben vertrouwen in ons