Behoeften

Overdag worden beslissingen genomen over de zorg door een multidisciplinair team.

Hoe kunnen alle personeelsleden op de hoogte zijn van hoe de zorg in de nacht is verlopen? Onder welke omstandigheden heeft het valincident zich voorgedaan? Hoe de families op een degelijke manier informeren?

Overdag moet u:

De gegevens van de nacht verzamelen • Informatie doorspelen aan de families • De verplaatsingen van de bewoners kennen en analyseren • Weten hoe de informatie van de nacht op te nemen in de multidisciplinaire vergaderingen • Weten hoe op efficiënte wijze te communiceren met de families

Gevolgen

Emma
Voor het medisch team

Er is een gebrek aan informatie over de nachtelijke activiteiten van de bewoners. De zorg zou nog meer geïndividualiseerd kunnen worden door de gebeurtenissen van de nacht erin op te nemen.

Beperkte individualisering van de zorg

Directeur
Voor de directie

Het is moeilijk om de gebeurtenissen van de nacht door te geven en te analyseren. Overdag ontbreekt het ons dus aan objectieve informatie om de zorg te organiseren en op efficiënte wijze met de families te communiceren.

Geen zicht op de  nachtelijke activiteiten

De oplossing:

Objectieve informatie om de zorg te individualiseren

 • Individualisering van de zorg

  Er worden dagelijks rapporten verstrekt van de nachtelijke activiteit per kamer en van het woonzorgcentrum.

  Het apparaat maakt ook tijdselecties mogelijk om inzicht te krijgen in de evolutie van de gedragingen.

 • Inzicht in valincidenten

  Een 3D-simulatie om de bewegingen vóór de val te illustreren.

 • Optimalisatie van de zorg

  Door inzicht te krijgen in het nachtelijke gedrag en de activiteitenperiodes van de bewoners, met respect voor hun privacy, kan de organisatie van de zorgteams geoptimaliseerd worden.